header

Klubový rebríček

 

Hrací poriadok:


1. Hrá sa na dva vyhrané sety. Za stavu 6:6 nasleduje tie - break. Tretí rozhodujúci set sa hrá super tie-break do 10 bodov
2. Hrá sa systémom každý s každým.
3. Hrá sa jeden zápas/týždeň = kolo.
4. Termín zápasu si hráči sami určia dohodou.
5. Vyzývajúci hráč dá do hry lopty a zabezpečí dvorec /správca 0905/109378/. Dvorec sa platí v pomere 30:30:40
 /porazený : víťaz : klub/.
6. Vyzývateľ zahlási výsledok trénerovi /sms 0905/240532/  a ten ho umiestni na nástenku aby aj ostatný účastníci boli informovaní o zápase.
7. Hráči musia odohrať všetky zápasy.
8. Víťazom sa stáva hráč s najväčším počtom víťazstiev. Pri rovnakom počte víťazstiev rozhoduje vzájomný zápas alebo skóre.

 

SKUPINA „A“

MENO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Počet víťazstiev

Poradie

1. Danica Filipová

X

 

 

 

 1/6

2/6

 4/6

3/6

 -

 

 6/7

4/6

 

 

 

2. Daniela Blahová

 

X

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

3. Rebeka Humlová

 

 

X

61

6/0 

 6/2

4/6

9/11

 6/1

6/3

 -

 

 

 

 II

 

4. David Juraňuk

 

 

1/6

0/6 

X

 

 6/4

7/6

 -

 

 

 

 I

 

5. Emma Kutešová

6/1

6/2 

 

 2/6

6/4

11/9

 

X

 6/3
6/2

 -

 

 5/7

5/7

 6/2
6/0

 

 II

 

6. Barborka Palušová

 6/4

6/3

 

 1/6

3/6

 4/6

6/7

 3/6
2/6

X

 -

 

 

 

 I

 

7. Cynthia Šmahelová

 -

 -

 -

 -

 -

X

 -

 -

 -

 -

 

8. Richard Sivák

 

 

 

 

 7/5

7/5

 

 -

X

 

 

 I

 

9. Monika Poleková

7/6

6/4 

 

 

 

 2/6
0/6

 

 -

 

X

 

 I

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Pre 9 a 10 účastníkov

 1. 1. kolo: 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1                        do 25.11.2018
 2. 2. kolo:  10-9 1-8 2-7 3-6 4-5                        do 2.12.2018
 3. 3. kolo: 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9                         do 9.12.2018
 4. 4. kolo: 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4                        do 16. 12.2018
 5.  5. kolo: 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8                       do 23.12.2018
 6.  6. kolo: 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3                        do 13.1.2019
 7.  7. kolo: 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7                        do 20.1.2019
 8. 8. kolo:  10-6 7-5 8-4 9-3 1-2                        do 27.1.2018
 9. 9. kolo: 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6                           do 3.2.2018
 
 

Danica Filipová         0903

Daniela Blahová       0905

Rebeka Humlová      0948

David Juraňuk           0911

Emma Kutešová        0903/

Barborka Palušová    0902

Cynthia Šmahelová   0918

Richard Sivák            0905/

Monika Poleková      0944/

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Tenisové dvorce – správca – 0905 / 109 378

 

 


 

SKUPINA „B“

 

MENO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Počet víťazstiev

Poradie

1. Paťko Richter

X

 

 

 

 6/0

7/5

 

 

 6/2

6/0

 

 

 II

 

2. Nelka Harmanová

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Samko Valko

 

 

X

 

 2/6

7/5

12/14

 6/4

2/6

8/10

 6/3

6/7

18/16

 

 

 

 I

 

4. Natálka Konderlová

 

 

 

X

 

 6/2

2/6

6/10

 

 

 

 

 

 

5.Filip Konderla

0/6

5/7 

 

6/2

5/7

14/12 

 

X

 6/0

6/2

 

 6/2

7/6

 

 

 III

 

6.Dominik Vavro

 

 

 4/6

6/2

10/8

2/6

6/2

10/6 

 0/6

2/6

X

 6/7
5/7

 6/2
2/6
10/7

 

 

 III

 

7. Marcus Černák

 

 

3/6

7/6

16/18 

 

 7/6
7/5

 

X

 

 

 

 I

 

8. Timotej Vavro

2/6

0/6 

 

 

 

 2/6

6/7

 2/6
6/2
7/10

 

X

 6/2

4/6

8/10

 

 

 

9.Denis Korgo

 

 

 

 

 

 

 

 2/6

6/4

10/8

X

 

 I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

  

Pre 9 a 10 účastníkov 

 1. kolo: 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1                             do 25.11.2018
 2. 2. kolo:  10-9 1-8 2-7 3-6 4-5                        do 2.12.2018
 3. 3. kolo: 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9                         do 9.12.2018
 4. 4. kolo: 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4                         do 16. 12.2018
 5.  5. kolo: 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8                        do 23.12.2018
 6.  6. kolo: 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3                        do 13.1.2019
 7.  7. kolo: 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7                        do 20.1.2019
 8. 8. kolo:  10-6 7-5 8-4 9-3 1-2                        do 27.1.2018
 9. 9. kolo: 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6                         do 3.2.2018

 

 
 

Paťko Richter           0902/

Nelka Harmanová    0907/

Samko Valko             0903/

Natálka Konderlová 0903/

Filip Konderla          0903/

Dominik Vavro         0905/

Marcus Černák        0918/

Timotej Vavro          0905/

Denis Korgo              0905/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tenisové dvorce – správca – 0905 / 109 378

 

 


 

 

SKUPINA „C“

 

MENO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Počet víťazstiev

Poradie

1. Mirka Vorčáková

X

 

 

 

 

 

 

 6/2

6/3

 6/7

6/1

10/2

 

 II

 

2. Lujza Polomská

 

X

 

 

 6/2

3/6

10/12

 

 

 7/5

 4/6

 10/4

 

 

 I

 

3. Natália Hrnčiarová

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mathias Černák

 

 

 

X

 6/1

 6/3

 6/0

6/0

 4/6
3/6

 

 

 

 II

 

5. Samko Lackovič

 

2/6

6/3

12/10 

 

1/6

3/6 

X

 

 

 

 

 

 I

 

6. Nicolas Jendrejský

 

 

 

0/6

0/6 

 

X

 

 

 

 

 

 

7. Jurko Kováčik

 

 

 

6/4
6/3 

 

 

X

 

 

 

 

 

8. Natália Kutyová

 2/6

3/6

5/7

6/4

4/10 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

9.Matúš Marušiak

7/6

1/6

2/10 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

  

Pre 9 a 10 účastníkov 

 1. kolo: 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1                             do 25.11.2018
 2. 2. kolo:  10-9 1-8 2-7 3-6 4-5                        do 2.12.2018
 3. 3. kolo: 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9                         do 9.12.2018
 4. 4. kolo: 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4                         do 16. 12.2018
 5.  5. kolo: 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8                        do 23.12.2018
 6.  6. kolo: 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3                        do 13.1.2019
 7.  7. kolo: 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7                        do 20.1.2019
 8. 8. kolo:  10-6 7-5 8-4 9-3 1-2                        do 27.1.2019
 9. 9. kolo: 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6                         do 3.2.2019

 

 
 

Mirka Vorčáková     0907

Lujza Polomská        0905

Natália Hrnčiarová   0905/

Mathias Černák        0918/

Samko Lackovič       0918

Nicolas Jendrejský   0940

Jurko Kováčik          0908/

Natátia Kurty           0905/

Matúš Marušiak       0903/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tenisové dvorce – správca – 0905 / 109 378